1. .
  Karl Gunnar Myrdal (6 Aralık 1898-17 Mayıs 1987) isveçli ekonomist ve politikacıdır. Gustafs, Dlarna 'da doğdu ve Stockholm yakınlarındaki Danderyd 'de öldü. 1923 yılında Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nden mezun oldu ve 1927 'de iktisat alanında doktora derecesini aldı. 1933-1947 yılları arasında Stockholm iktisat Okulu 'nda profesörlük yaptı ve analizleri ile Stockholm Okulunu güçlü bir biçimde etkiledi.

  1924 'te Alva Myrdal ile evlendi. Gunnar Myrdal, Alva Myyrdal ile "Crisis in the Population Question(Nüfus Meselesindeki Krizler) ,1934" isimli kitabı birlikte yazmışlardır.Bu kitabın temel öncülü ise; bireysel özgürlükleri(özellikle kadınlar) artırmada gerekli sosyal reformlardır. Ayrıca Jan Myrdal ile Sissela Bok isminde iki çocuk sahibi olmuşlardır.Jan Myrdal yazar ve kızı Sissela Bok ise ahlak bilimci ve filozoftur.

  1974 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü karşıt görüşte olduğu ve fikir çatışmalarına girdiği Friedrich von Hayek ile paylaştı. Ödülünü; parasal ve ekonomik dalgalanmalar ve bunların ekonomik,sosyal ve kurumsal ilişkisini(bağımlılığını) irdeleyen öncü çalışması ile aldı.

  1933'ten itibaren parlamentoda Sosyal Demokrat üye olarak ve 1945'ten 1947'ye kadar da Tage Erlanders hükümetinde ticaret bakanı olarak olarak görev aldı.

  Karl Gunnar Myrdal'ın en bilinen eseri 1944 tarihli çalışması olan ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'nin 1954 tarihli kamu okullarında ırk ayrımcılığını yasaklayan kararında etkili olan "An American Dilemma:The Negro Problem and Modern Democracy(Bir Amerikan ikilemi:Zenci Problemi ve Modern Demokrasi)" isimli kitabıdır. Ayrıca Myrdal;1950 tarihli UNESCO'nun "The Race Question(Irkçılık Meselesi)" isimli raporunu da imzalayanlardan biridir.

  Myrdal tüm bunların yanında uluslararası alanda sosyal politikaların babası olarak anılır ve aynı zamanda dünya çapında sosyal demokratik düşüncelere önemli katkıları olmuştur.
  *
  2 ... iremim
 2. .
  (1898-1987) nobel ödüllü, isveçli iktisatçıdır.
  ... 2 yillik universite mezunu