bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Bağırsaklar ve solunum sisteminde mukus salgılayan özelleşmiş epitel hücresidir.
  Bağırsaklardaki kript epitelini döşeyen 4 çeşit hücreden biridir. ince bağırsaklarda mukus salgılayan hücrelerdir. Işık mikroskobunda bu, kadeh şeklinde görülür.
  Örtü epiteli içinde (sindirim kanalı-bağırsaklar, solunum sistemi-iletici yollar) tek tek ve/veya gruplar halinde bulunan (endoepitelyal) dış salgı yapan hücrelere verilen isimdir. Mukus ön maddesini üretirler. Salgı taneciklerinin içeriği ışık mikroskobu teknikleri sırasında eridiği için ışık mikroskobunda salgı taneciklerinin biriktiği üst geniş kısım boşluklu gözlenir. Golgi kompleksi, granüllü endoplazma retikulumu, mitokondriyonlar ve yassılaşmış çekirdek hücrenin dar alt kısmındadır. Hücre içinde mukus salgılayan granüller vardır ki bunlar hücrenin üst kısmında geniş vaküoller oluştururlar. Biçimi nedeniyle kadeh hücreleri (kalsiform hücre) de denir.
  gözde; kapak ve glob konjonktivasında yer alan müsin salgılayan hücrelerdir.
  6 -1 ... scarface