bugün

"go kitabı" richard bozulıch
çeviren: mehmet dardeniz
dünyanın en eski ve öğrenilmesi bir ömür süren strateji oyunu yazar kapağında.
dharma yayınıdır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.