1. 1.
    hoş gelmiş mi gelmemiş mi belli olmayan yazar.
    ... erectin