1. 1.
    sertlikleri, yüksek yoğunlukları, iyi ısı iletkenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarıyla tanınırlar. özellikle sertlikleri nedeniyle, saf halde ya da alaşım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar.geçiş elementlerinin hepsi, elektron dizilimlerinde, en dışta her zaman d-orbitalinde elektron taşırlar. tepkimelere giren elektronlar da, d-orbitalindeki elektronlardır. geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. çoğu, asit çözeltilerinde hidrojenle yer değiştirecek kadar elektropozitiftir. iyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilirler
    2 ... nirvana
  2. 2.
    b grubu diye gecenlerdir.
    ... cutcut