1. 1.
    balık avlama gayesiyle suyu bulandırmak, önce doldurup sonra belli bir hedefe doğru fişeklemek, kışkırtmak.
    ... liberalisticcommunist