1. 1.
    fütuhat:
    zaferler, fetihler anlamına gelen; çoğulluk bildiren sözcük.
    2 ... yasakani