1. 1.
    dogru yazimi frambuaz olan ahududu.
    (bkz: framboise)
    (bkz: frambuaz)
    ... thee