1. 1.
    variköz venlerle ilişkili olabileceği düşünülen gen. ayrıca bu gendeki bozukluk çift sıra kirpik denilen hastalığa da sebep oluyor. (bkz: distikiyaz)
    ... trustwedonttrust