1. 1.
    Bu elemanı her dinlediğimde göğsüme birşey oturur gibi oluyor. Sözler içime işliyor.
    ... uncertain