1. 1.
  abdülhak hamit tarafından 1886-87 yıllarında yazılmış ve 1918 de basılmış oyundur.

  --spoiler--

  hamit, londra ya gelişinin ikinci yılında yazdığı finten için kaynağım londrada geçen hayatım, şahitlerimse kendi müşahedelerimdir, demektedir. hamit, finten i kitap halinde bastırmak için istanbula göndererek maarif nezaretinden daha o zaman ruhsat istemişti. eseri tetkik eden mizancı murat bey tab ında mazur görmedi. fakat hamit in aynı zamanda bastırmak istediği zeynep, bir hafiyenin jurnalı üzerine saltanatla alay eder mahiyette tefsir edildiğinden, müsaadesi verilen finten de bastırılamadı. üstelik, müellifi londradaki başkatiplik vazifesinden azledildi (m. f. ozansoy). 496 sayfa olarak kaleme alınmış olan finten, ahmet muhip dranas tarafından (yaklaşık 145 sayfa olarak) yeniden sahneye uygulanmıştır(1956).

  --spoiler--

  daha detaylı bilgiyi http://haydut.cmpe.boun.e...ar/F%C4%B0NTEN/index.html adresinden bulabilirsiniz. hmtl, summer, f%c4%bonten kısımları büyük harflerle yazılmalıdır.

  yazarın notu : sitede türkçe karakter problemi var.
  2 ... selc
 2. 2.
  abdülhak hamit tarafından kaleme alınmıştır.londra elçiliğine başkatip olarak gittiği yılda yazmıştır.ingiliz toplumunun 19. yüzyıl sonlarındaki yaşayışını ele alır.hamit'in sanatı ilk kez burada fakr ü sefalete kendisini açar.ayrıca finten yabancı bir memleket için yazılmış ilk muvaffakiyetli eserdir.bundan dolayısıkça ingilizce ve fransızca kelimelere yer verilmiştir.
  ... mendilsiz halay basi