1. 1.
  allah'ın emir ve buyruklarının tümüne verilen ad
  1 ... cell-im
 2. 2.
  (bkz: farz ı ayın)
  (bkz: farz ı kifaye)
  1 ... lyla
 3. 3.
  müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadetlerdir.
  ayrıca (bkz: farz etmek)
  1 -1 ... yuruyen ansiklopedi
 4. 4.
  okulunu hayli uzatmı$ bir öğrenci için ders çalı$mak.
  ... sebek suratli
 5. 5.
  allah'ın emri.
  -1 ... karsisav
 6. 6.
  Nasıl ki ramazanın aslı ramadansa bunun da aslı farddır.

  Fard ne lan, fart gibi?
  ... sadaeke
 7. 7.
  Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı "karz"dır.) 
  Takdir veya beyan eylemek. 
  Bir şeyi delmek, gedik açmak. 
  Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus. 
  Addetmek, saymak, tutmak. 
  Fık: Din hususunda icrası vâcib, terki mâsiyet olan Hükm-ü ilâhî. Kur'an-ı Kerim veya Hadis-i Şerifle sâbit olan Cenab-ı Hakk'ın kat'i emri: Şirk koşmamak, iman etmek, namaz kılmak, yalan söylememek gibi...

  (bkz: osmanlıca ve dini terimler lügatı)
  ... aussteller