1. 1.
    ilaç bilimcisi,farmakoloji alanında çalışmalar yapan kimse
    ... panapa
  2. 2.
    ilaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir...
    ... fatal