1. 1.
    politik mücadeleyi "eylem yapma" boyutuna indirgemiş politik aktörlerin içinde bulunduğu hâl.
    ... dr cureklibatur ve bay arkin