1. 1.
    doğu afrika'da orta pleistosen'de olduğu düşünülen türlerin nörokraniyumunun karakteristik özelliklerini ifâde eder.
    ... ersozmd