1. 1.
  1814 yılında kurulmuş ve yunanistan'ı bağımsızlığa taşıyan dernek.
  ... pyndemonium
 2. 2.
  emanual ksantos tarafından, 1814 yılında, yunan kurtuluş savaşı ve bağımsızlık hareketini gerçekleştirmek için kurulmuştur. özellikle osmanlı topraklarında yaşayan rumları kışkırtmak amaçlı bir toplantı düzenleyen cemiyet, daha sonra şu karaları almıştır :

  1- merkezi atina'da bulunan filomos cemiyeti, etnik-i eterya'ya bağlanarak, bu cemiyetin batı kültürü almış yunan gençlerinden yaralanılacak

  2- örgütlenebilmek için gerekli maddi olanakların sağlanması yolunda yeni ticaret şirketleri açılacak

  3- rum tüccarlarının, ünlü ve etkili ailelerin, kilisenin tanınmış din adamlarının örgüte katılması sağlanacak.

  bu kararlarda birleşen cemiyetin başına 12 nisan 1820 tarihinde yapılan toplantıda, çar aleksandr'ın yaveri aleksandr ispilanti getirildi. eflak, boğdan hareketlerinde, mora (1821) ve girit ihtilallerinde (1897) etkin rol oynayan etnik-i etery, osmanlı imparatorluğu'nun yıkılma döneminde asıl amaçlarından saparak "megalo ıdea" (büyük yunanistan) fikrini savunarak emperyalist bir nitelik kazanmışlardır.
  ... suspus
 3. 3.
  yunan ayaklanmasını örgütleyen dernek. 2 rum 1 bulgar tarafından kurulmuştur.
  ... ohg smoke
 4. 4.
  Sanılanın aksine 1814 değil, 1894 yılında kurulmuş olan dernektir. 1814 yılında kurulan derneğin ismi etnik i filikadır.*
  1894 yılında kurulan bu örgütün temel işlevi, makedonya'daki etnik çatışmalarda, rumlar lehinde faaliyetlerde bulunmaktı.
  2 ... kultigin
 5. 5.
  Türklere eter koklatan bir etnik grup.
  3 -2 ... pragueviennabudapest
 6. 5.
  Etnik i eterya = günümüz chp si.
  2 ... karniyarik ici
 7. 7.
  Milli cemiyet anlamındadır.
  -1 ... tenete