bugün

31 mart ihtilalinde büyük bir rolü olan ve selanik mason locasının o dönem başında bulunan yahudi. bir çok zabiti mason locasında eğiterek, osmanlı ordusuna ve devletin çeşitli kademelerine sokmuştur.
Emanuel Karasu (ya da Emanuel Karaso, sonradan Emanuel Carasso); (d. 1862 Selanik) - (ö. 1934, Trieste), Yahudi asıllı Osmanlı avukat ve siyasetçi.

Jön Türkler'in tanınmış üyelerindendir. 1492 yılında ispanya'dan tehcir eden Sefarad Musevilerinin tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Karasu, Selanik'teki Makedonya Risorta Masonik Locası'nın bir üyesi(bazılarına göre kurucusu) ve sonraki başkanı ve Osmanlı Devletinde masonik faaliyetlerin öncüsüdür. Masonik localar ve bazı gizli cemiyetler, Selanik'te devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında Talat Paşa'nın da bulunduğu Jön Türkler'in duygudaşları arasında bir buluşma yeriydi. Karasu, Selanik'te avukatlık yaparken ittihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendir.

Cemiyet, 1908 yılında II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin idaresinde söz sahibi olunca Karasu da Selanik'ten Meclis-i Mebusan'a girdi.[2] Karasu, Sultan II. Abdülhamid'e Nisan 1909'da Hal'ini (tahttan indirilmesini) bildiren 3 kişiden biriydi. 1912'de Selanik'ten, Balkan Harbi'nde Selanik Yunanistan'a kaybedilince 1914 yıllında istanbul'dan mebus seçildi.

Türkiye'deki değişik Musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalıştı, Türk Musevi'lerinin önce Türk sonra Musevi olduklarında ısrarcı oldu ve Osmanlı Filistin'inde Siyonist iskânına karşı oldu. italya - Türkiye Savaşının antlaşma ile bitirilmesi için görüşmeler yapan ve Selanik'in enternosyanel bir şehir olmasına çalışan komitenin üyesiydi.Mondros Mütarekesi sonrasında italya'da Trieste'ye yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü.

1912 yılında, Balkan Savaşları sırasında Selanik'ten Fransa'ya göç eden ve Danone grubunun kurcusu izak Karasu'nun (Isaac Carasso) amcasıdır.
prof. dr. mim kemal öke'nin günbatımı adlı romanında da bulunan avukat, siyasetçi.
sultan abdülhamid 'i hal edenlerden,seferad yahudisi . *
görsel

görsel
2.abdülhamitin tahttan indirilmesini bildiren ittihatçı grup ....

Arif Hikmet, Emanuel Karasu, Essad Pascha Toptani, Aram Efendi ve albay Galip Bey (Pasiner)

görsel

ingilizlere çalışan bir yahudi .....

Emmanuel Carasso veya Emanuel Karasu (d. 1862, Selanik – ö. 1934, Trieste),
Osmanlı avukatı ve Osmanlı Selanik'in (şimdiki Selanik, Yunanistan) önde
gelen Sefarad Yahudi Carasso ailesinin bir üyesiydi.
Aynı zamanda Jön Türklerin önemli bir üyesiydi .

Karasu, Selanik'teki Makedon Risorta Mason locası'nın bir
üyesi (bazı kaynaklar kurucu diyor) ve daha sonra başkanıydı
ve Osmanlı imparatorluğu içindeki mason hareketine öncülük etti.

[1] Selanik'teki mason locaları ve diğer gizli cemiyetler, aralarında
Talat Paşa'nın da bulunduğu Jön Türk sempatizanlarının buluşma yerleriydi.

[2] Karasu, daha sonra ittihat ve Terakki Komitesi'nin (CUP) bir parçası
olan Osmanlı Özgürlük Derneği'nin ilk Gayrimüslim üyelerinden biriydi.
; KUPA iktidara geldiğinde Osmanlı Meclisi'nde Selanik milletvekili oldu.

Osmanlı hükümetinde çeşitli görevler teklif edildi, ancak onları geri çevirdi.
Karasu, Sultan II. Abdülhamid'e Nisan 1909'da ifadesini veren dört kişiden biriydi.
atatürk devrinde italyaya gitti . 1934 yılında triestede öldü ...
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.