1. 1.
    visa ve mastercard gibi kredi kartı ve banka kartlarının üstünde yazan hede. ulan zaten kredi kartının elektronik olmaktan başka çaresi mi var zaten elektronik olacak derseniz yanılırsınız. önceleri kredi kartlarında isim ve kart numarası girintili çıkıntılı hafif tümsekli olurdu. bu hala bazı kredi kartların böyle. geçmişteki mekanik pos cihazları, kredi kartındaki girintili çıkıntılı kısımdan kartın numarasını üzerindeki ismi tanıyarak işlem yaparlardı. yani ilk çıktıklarında kredi kartları kabartılı olurdu ve mekanik sistemle çalışırlardı. bu uyarı işe oradan gelmektedir efendiler. babam the bank of america'nın wyoming şubesinde katip ordan biliyorum.
    ... hibrit kibrit