1. .
    izohips eğrileri arasındaki değeri sabit kalan yükselti farkı.
    -1 ... ridrid