1. .
    iç çatışmaların ve ruh halinin yaratılan esere yansıması olarak açıklanabilecek olan akım ya da anlatı şekli, dışavurumculuk. ekspresyonizmde geri adım yoktur ve sürekli olarak sanatçının iç dünyasından büyük izler taşır.
    ... surrealist keklik