1. 1.
    ilkel bir buğday türü.
    ... worldlike