1. 1.
    kadınsal davranışlar gösteren ve onların bir takım özelliklerine sahip olan erkek türü. feminen erkek. maskülen olmayan veya maskülenlikle birlikte feminen özellikler taşıyan erkek.

    çekici olanları olduğu gibi tam tersine itici olanları da olabilir.

    mesela ville valo çekici olana örnektir.
    ... john misty