1. 1.
    trafik zorlukları dışında araçların insan indirmek/bindirmek, eşye yüklemek veya boşaltmak ve de beklemek amacıyla kısa süre için durmasıdır. bu beklemeler en fazla 5 dakika sürmelidir. dörtlüleri yakmak zorunludur.
    ... markasiz