1. 1.
    bir klupten baka klube transfer edilme durumu.
    ... hasmet ibriktaroglu