bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  yeni iplik sentezler
  ... biogenetikci
 2. 2.
  enzimdir , az ekinden de anlaşılacağı üzere..
  ... hefeweizen
 3. 3.
  sağ el şeklindeki ilginç enzimdir. Dna zinciri sentezlemek ve gerektiğinde hatayı düzeltmekle görevlidir.
  P ile temsil edilen polimeraz bölgesi 5'-3' yönünde çalışır. Dna zincirine nükleotidleri dNTP (deoksiribonükleozit trifosfat) formunda zincire ekler, ardından yeni eklenen dNTP'nin üzerinden bir çift fosfatı pirofosfat formunda çıkararak yeni parçacığın yerine oturmasını sağlar.
  E ile temsil edilen ikinci aktif bölgesi epimeraz aktivitesi gösterir ve 3'-5' yönünde düzeltme görevi görür. Yanlış eklenen nükleotitin ayrılmasında görevlidir.
  1 ... zirdelisair

alakalı başlıklar