1. 1.
    Hindistanda ortaya çıkmıs islami bir hareket. Diyobend medresesi olarak bilinen bir akım. Pakistan ve Afganistan müslümanları arasında da geniş yayılmış bir harekattır. Hanefi/Maturidi çizgide dururlar. Ünlü Taliban örgütü de bu medreseye bağlıdır. Vehhabiliğin hanefi/maturidi versiyonu diyebiliriz ama vehhabilikten daha sert kuralları vardır. Hindistanda bulunan "Darul ilim Diyobend (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Darul_Uloom_Deoband) isimli eğitim merkezleri vardır, ve burası Mısırdaki "el-Ezher" universitesinden sonra en büyük ikinci islami eğitim veren yerdir. Enver Şah el Keşmiri, Ebu'l- Hasen en- Nedvî, el-Tehanevi gibi büyük hanefi alimleri de bu medreseye bağlı olmuşlar.
    1 ... derin futbol izleyen adam