1. 1.
    Müslümanlıkla alakası olmayan, islam dışı dinleri kabul ederek dinden çıkma yolunda ilk adımı atmış imamlardır.
    2 ... kurabiyecanavari