1. 1.
  Yeraltında yada yüzeylenmiş iki tabaka arasındaki zaman boşluğu, süreksizlik, uyumsuzluk.
  Temel olarak; tabakaları oluşturan sedimantasyon sürecinin bi nedenden dolayı kesintiye uğraması sonucu oluşur.
  ... grup vitamin
 2. 2.
  diskordans'a bağlı olarak genelde alt tabakada aşınma da meydana gelir. Aşınmış (eksilmiş) olan tabaka veya tabaka gruplarına Lakün, bu aşınma olayına karşılık gelen zaman aralığına Hiyatüs denir.
  1 ... grup vitamin
 3. 3.
  Uyumsuz seri (nonkonformite), Diskonformite, Parakonformite ve açılı diskordans olmak üzere dört çeşidi vardır.
  ... grup vitamin
 4. 4.
  jeoloji mühendisleri odası öğrenci örgütlülüğü jeogenç in 4 ayda bir çıkardığı içeriği kapsamlı dergidir. şuana kadar 4. sayısı çıkmıştır. çeşitli üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan bir yayın kurulu vardır. dergi ücretsizdir.
  ... ally mcbeal