1. 1.
    yapısında iki tane çift bağ içeren alkenlerdir. konjugesi var, nonkonjugesi var, kümülesi de var.
    ... the kene