1. 1.
  - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tüzel kişiliğe sahip bir "Devlet Opera ve Balesi" Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Devlet Opera ve Balesi bir genel müdür tarafından yönetilir.

  - Diğer şehirlerde kurulacak Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde:

  a) Müdür, opera, bale ve müzik alanında başarıları ile tanınmış sanatkarlar arasından genel müdürün teklifi üzerine, Milli Eğitim Bakanı tarafından ve ilgili kanun hükmüne göre,

  b) Yabancı uzmanlar müdürün teklifi ve genel müdürün onayı ile Milli Eğitim Bakanı tarafından sözleşme ile,

  c) Yerli ve yabancı misafir sanatkarlar geçici süreli sözleşme ile müdür tarafından,

  d) Her çeşit memur ve hizmetliler müdür tarafından görevlendirilirler. Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi de yapılışındaki usule tabidir.
  ... ditty
 2. 2.
  (bkz: dalga geçmeyin mod lardan biri çok yakın arkadaşım)
  ... ditty
 3. 3.
  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, istanbul, izmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli çalıştırılmak üzere belirtilen pozisyonlara 'Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği' ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır.

  Kaynak:http://www.memurum.biz/2010/11/devlet-opera-ve-balesi-genel-mudurlugu.html
  1 ... sokak kopegi