1. 1.
    ayça_22 ile arasında herhangi bir mantalite bağının olmasından korkulan onbirinci nesil yazar.
    ... beter