1. .
    kayıp atlantis uygarlığı hakkında araştırmaları ile tanınan ve bu araştırmalarını 'kayıp kentler' adlı altı ciltlik dizi-kitapta toplamış ünlü arkeolog.
    ... liberalisticcommunist