1. .
    Obua sesi veren. Obuanın ön soyu sayılan çok eski bir çalgı.

    fransızcası için;
    (bkz: Cromorne)
    ... gigantic