1. 1.
    dışkıyla oynamaktan ve yemekten cinsel haz alma durumudur. Marquis de Sade'ın Sodom'un 120 günü isimli eserinde yer alan ve daha sonra Possolini'nin filminde pratik uygulaması görülen sapkınlık.
    ... eskicameldahaiyiydi