1. 1.
    1- balık kılçığı.

    2- sık çalılık ya da sazlık.
    2 ... frozen hopes