1. 1.
    andrew s. tanenbaum tarafından yazılmış kitap.
    ... jackskellington