1. 1.
    ing. açıkça, anlaşılır biçimde
    ... ice c