1. 1.
  22.12.1996 tarihinden itibaren ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmedir.
  ... aristo socrates ve smile yk
 2. 2.
  the convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora ( nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) ( 1973- washington)

  cites, nesli tehlike altında olan yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol edebilmek için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya çapında bir sistem geliştirmiştir. Türkiye 1996 yılında üye olmuştur.

  sözleşmenin temel amaçları:

  1. nesilleri tehlike altında bulunan veya bulunabilecek türlerin uluslararası ticaretinin izlenmesi ve gerekli şartlarda durdurulması,
  2. ekolojik dengenin, uluslararası ticaret yoluyla istismar edilmesinin önlenmesi,
  3. ülkelerin sahip oldukları biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımlarının sağlanması için taraf ülkelere yardımcı olmaktır.
  ... esoxlucius