1. 1.
    ebegümecigillerden çiğ veya pişirerek yenilen yabani ot.
    1 ... metalt