1. 1.
  "devrimin ilk aşaması demokratik anayasanın kazanılmasıdır diyen teze kaynaklık etmiştir; o, aynı zamanda, 1850'de engels'in, 1852'de de karl marx'ın dile getirdiği bir başka tezin kaynağındadır: ingiltere'de sosyalizme barışçı geçiş olasılığından bahseden tezdir bu!"

  (bkz: server tanilli)
  ... vernon sullivan
 2. 2.
  ingiliz işçilerinin, 19uncu yüzyılın otuzlarından ellilerin ortasına kadarki dönemde, işçilerin zor ekonomik koşullarından ve siyasi haklardan doğan bir siyasi hareket. hareketin düsturu, evrensel oy hak talebini ve bu hakkı işçiler için garantileyen bir dizi koşulu içeren people's charter'ın yürürlüğe konmasıydı. lenin, chartizm için "ilk açık, seçik, gerçekten kitlesel ve siyasi olarak örgütlenmiş devrimci proleterya hareketidir." der.
  ... thexecutive