1. .
    bir şeyin kenarını diş diş yada üstünü kertik kertik etmek.
    ... frozen hopes