1. .
    Bir mal ve hizmetin, başka mal veya hizmet­lerden sağlanan kârlarla karşılana­rak, zararına sunulmasıdır. Yüksek gelir gruplarına pahalı satışlardan elde edilen gelirle düşük gelir gruplarına daha düşük fiyat sağ­lanması, kâr oranı yüksek işletme­lerin geliri ile kâr edemeyen işlet­melere finansman sağlamak şek­linde de uygulanabilir.
    ... cok yazik oldu