bugün

Kuş kalça kemikli (ornithischia) dinozorlardan olan camptosaurus, jura döneminin sonlarından, kretase dönemi başlarına değin yaşamıştı. bitkilerle beslenen bu sürüngen, kretase dönemi'nde ortaya çıkacak olan iguanodon'un ilk evrim aşamalarından sayılmaktadır.

6 metre uzunlukta, yarım ton ağırlığında olan camptosaurus, genellikle art ayakları üzerinde yürümekle birlikte, ön ayaklarından da zaman zaman yararlanırdı. Ama, küt parmaklı ön ayaklarını, daha çok dalları ağzına çekmek için kullanırdı.

Camptosaurus, ata benzeyen başı ile dikkati toplayan bir dinozordu. Dudakları gaga gibi sert olan bu dinozor, bitkileri kolayca koparırdı. Ağzındaki öğütücü dişlerle de çiğnerdi. (Dinozor Kitabı - Mümtaz Arıkan)

görsel
görsel
görsel
görsel