1. .
    bir kamu giderinin yapılabilmesi için bütçeye gider yazılmaksızın verilen nakit tutar.
    ... worldlike