1. 1.
    11. nesil bir yazar. hoşgelmiş. inşallah travestidir.
    ... yforyazar
  2. 2.
    burcuhazal
    1 -1 ... dertler derya olmus