1. 1.
    (bkz: kobe bryant)
    ... cevapsiz soru
  2. 2.
    (bkz: bryant university)
    ... tearsofcold