1. .
    Birçok borazancının başı olan borazancı*.
    1 ... fidelcastro