1. .
    sol tarafa göz atıldığı vakit taraflı yönetim burada "biri" yerine kullanılıyor, okunulası.
    2 ... swarfest
  2. .
    kene illetinin de başkalarınca türkiye sınırlarına sokulduğu dedikkodusunun ardından çok da yadırganmayak bilgiler içeren kitaptır. önce hastalığı sonra ilacı sat anlayışı.
    ... parantez