1. .
    istanbul hukuku bitirmiş ve siyasetten önce avukat olmuş bir hukukçudan bahsediyoruz. ama sanırım müddeabihi yani dava konusunu sağlam vakıalarla tespit edip geçerli bir hukuki temellendirmeye dayandıramayacak bir avukat olacaktır. olası bir boşanma davasında davacı vekili olarak deniz baykal;
    hakim: davacı vekilinin 14.04. 2008 tarihli ve 3 nüshadan oluşan bilirkişi raporuna karşı diyeceklerini beyan eden dilekçesini mahkemeye ibraz ettiği görüldü. okundu, mahiyeti anlaşıldı, davacı vekiline soruldu:

    deniz baykal: biz diyeceklerimizi yazılı olarak belirttik. dilekçemize ek olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum, müvekkilim laiktir ve laik kalacaktır. kocası ise namazında niyazında yobazın tekidir. bu şartlarda bu evliliğin yürümesi hayatın olağan akışına aykırıdır. medeni kanunun 166. maddesine göre ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir. ayrıca bilirkişi raporunun aleyhimize olan hususlarını kabul etmiyoruz. çünkü bilirkişi hakkında yaptığımız incelemelerde kendisinin dinden imandan başka hiçbirşey bilmediğini acı bir şekilde görmekteyiz. takdir yüce mahkemenindir.
    1 -2 ... siniir