1. .
    eksik ya da yanlış bilgi sahibi olmaktan kaynaklanan durum.
    ... shawnshank
  2. .
    bilgi açlığına gebe olan ve bilgi açlığından doğmuş olan iki ucu boklu değnek.
    ... muhterem fil